Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Natečaji

Izid natečaja

Dne 2.11.2016 je bila na portalu www.enarocanje.si objavljena odločitev v zadevi Dvostopenjski urbanistično – arhitekturni natečaj, Brdo 2 v Ljubljani, ki jo objavljamo spodaj.

Vse natečajnikom se zahvaljujemo za izkazan interes!

Vabilo na odpiranje

Vabilo na odpiranje se nahaja na dnu strani med priponkami.

Obvestilo o zaključku I. stopnje natečaja

Urbanistično-arhitekturni natečaj, Brdo 2 v Ljubljani, je na I. stopnji zaključen. Natečajniki bodo o uvrstitvi na II. stopnjo natečaja obveščeni preko kontaktnih naslovov.

Ljubljana, 1. avgust 2016

Sprememba natečajnih rokov

Podaljšani rok za predložitev natečajnih elaboratov na I. stopnji je 6.7.2016 do 15.00 ure.

Dvostopenjski urbanistično – arhitekturni natečaj, Brdo 2 v Ljubljani

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

obveščata vse zainteresirane, da je bil dne 5.5.2016 na portal www.enarocanje.si v objavo poslan razpis »Javni, projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski, natečaj za urbanistično in krajinsko zasnovo območja ter za najprimernejše krajinske in arhitekturne rešitve stanovanjske soseske in večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo na območju Brdo 2, Ljubljana«. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

Rok za predložitev natečajnih elaboratov na I. stopnji je 30.6.2016 do 15.00 ure na Stanovanjskem skladu RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana. Rok za predložitev natečajnih elaboratov na II. stopnji je 14.9.2016 do 15.00 ure na Stanovanjskem skladu RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

Vabljeni k oddaji!

DODATNO OBVESTILO

1). Naročnika obveščata vse ponudnike, da po sklepu ocenjevalne komisije spreminjata pogoj naveden v I. natečajni pogoji in pogoji za projektiranje na strani 18 iz: "Ocenjena vrednost celotnega naročila je do 3,00% vrednosti GOI del za objekte in pripadajočo zunanjo ureditev (vse brez DDV)." v: "Ocenjena vrednost celotnega naročila je do 4,00% vrednosti GOI del za objekte in pripadajočo zunanjo ureditev (vse brez DDV)."

Zaradi navedenega, se spremenijo tudi obrazci Priloga 15a, Priloga 15b in Priloga 15c.

Naročnika objavljata tudi dopolnjene vzorce pogodb obrazec Priloga 5a, Priloga 5b in Priloga 5c in posledično tudi obrazec 4a: PONUDBA.

S tem se razpisna dokumentacija delno spremeni. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen z vsemi spremembami razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo ponudnik ponudbo oddal na prvotno objavljenih obrazcih, bosta naročnika štela ponudbo za dopustno in štela, da je ponudnik z oddajo ponudbe seznanjen z vsemi spremembami razpisne dokumentacije.

2). Naročnika sta v zvezi z Dvostopenjskim urbanistično – arhitekturnim natečajem, Brdo 2 v Ljubljani, objavljenim na portalu www.enarocanje.si pod številko JN001152/2016-I01 na portalu javnih naročil odgovorila na naslednja vprašanja, ki se nahajajo v priponki »Vprašanja in odgovori« in so del razpisne dokumentacije.«

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En