Na spletnih straneh Stanovanjskega sklada Republike Slovenije uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
Nadaljuj | Več informacij
Za vprašanja in pomoč smo vam na voljo na 01 4710 500

Ostale nepremičnine

V prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 408/14 v izmeri 1199 m² k. o. 246 - Boreci (Križevci, Boreci, Boreci 37)
Vrednost: 16.800,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 408/14 v izmeri 1199 m² k. o. 246 - Boreci na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Križevci, Boreci, Boreci 37, št. stavbe 155. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 16.800,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

V prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 - Hrastovec (Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140)
Vrednost: 14.700,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 401/4 v izmeri 559 m² k. o. 465 - Hrastovec, na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Hrastovec, Hrastovec 140, leto izgradnje 1800. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 14.700,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

V prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32)
Vrednost: 19.200,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 154/2 v izmeri 725 m² k. o. 592 - Plač, vključno z delom stavbe stoječe na tej parceli (Kungota, Plač, Plač 32). Nepremičnina je potrebna prenove, stavba je bila zgrajena leta 1900. Vrednost 19.200,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

V prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² k. o. 472 - Gorenjski vrh (Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24)
Vrednost: 10.000,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 223/5 v izmeri 75 m² k. o. 472 - Gorenjski vrh na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Zavrč, Gorenjski vrh, Gorenjski vrh 24, št. stavbe 33, leto izgradnje 1990. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost 10.000,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1082-1492-4
Vrednost: 17.800,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 43,30 m², uporabne površine 35,10 m² na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 23. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1147 k. o. 1082 - Teharje. Identifikacija stanovanja: 1082-1492-4, leto izgradnje: 1830. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 17.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

V prodaji
Original
Identifikacija: 587-104-4
Vrednost: 16.800,00 EUR

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 37,30 m², uporabne površine 33,80 m² na naslovu Kungota, Ciringa, Ciringa 1. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 8 v izmeri 1696 m² k. o. 587 - Ciringa. Identifikacija stanovanja: 587-104-4, leto izgradnje: 1900. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost 16.800,00 EUR ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

V prodaji
Original
Identifikacija: 889-1599-42
Vrednost: 19.000,00 EUR

Poslovni prostor v 1. etaži v izmeri 42,01 m², na naslovu Mežica, Mariborska cesta 13. Poslovnemu prostoru pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija poslovnega prostora: 889-1599-42, leto izgradnje: 1992 Vrednost: 19.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

V prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 1488/26 v izmeri 1083 m² k. o. 725 – Kot (Oplotnica, Lukanja 9)
Vrednost: 16.800,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 1488/26 v izmeri 1083 m² k. o. 725 – Kot na kateri stoji stanovanjska stavba na naslovu Oplotnica, Lukanja 9, št. stavbe 51, leto izgradnje 1913. Nepremičnina je potrebna prenove. Vrednost: 16.800,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

V prodaji
Original
Identifikacija: 725-39-3
Vrednost: 17.200,00 EUR

Stanovanje v mansardi, neto tlorisne površine 80,7 m², uporabne površine 52,2 m² na naslovu Oplotnica, Lukanja 13. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 1488/69 k. o. 725 - Kot. Identifikacija stanovanja: 725-39-3, leto izgradnje: 1913. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 17.200,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

V prodaji
Original
Identifikacija: parc. št. 2686 v izmeri 942 m² k. o. 1584 – Draga (Podpreska 20)
Vrednost: 14.000,00 EUR

Zazidano stavbno zemljišče s parc. št. 2686 v izmeri 942 m² k. o. 1584 – Draga. Na parc. št. 2686 stoji stanovanjska stavba na naslovu Podpreska 20 (ID stavbe 1584-50) s površino zemljišča pod stavbo 152 m². Leto izgradnje stavbe: 1850, stavba je potrebna temeljite prenove. Izklicna cena: 14.000,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2202-11
Vrednost: 7.850,00 EU

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 35,1 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2202-11, leto izgradnje: 1881. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 7.850,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2202-12
Vrednost: 6.650,00 EUR

Stanovanje v 2. nadstropju v izmeri 29,80 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 47. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/52 k. o. 1871 - Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2202-12, leto izgradnje: 1881. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 6.650,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2200-6
Vrednost: 9.650,00 EUR

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 41,30 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 45. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah. Identifikacija stanovanja: 1871-2200-6, leto izgradnje: 1874. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 9.650,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

V prodaji
Original
Identifikacija: 1871-2199-6
Vrednost: 8.350,00 EUR

Stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 35,7 m² na naslovu Trbovlje, Vodenska cesta 44. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih in napravah in na zemljišču s parc. št. 823/46 k. o. 1871 – Trbovlje. Identifikacija stanovanja: 1871-2199-6, leto izgradnje: 1874. Nepremičnina je potrebna temeljite prenove. Vrednost: 8.350,00 EUR, ki ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

V prodaji
Original
Identifikacija: 2636-2817-58
Vrednost: 5.600,00 EUR

Parkirno mesto na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18 (Ljubljana - Bežigrad): parkirno mesto z oznako 58 v 3. etaži, površine 10,50 m² k. o. - 2636 Bežigrad – identifikator: 2636-2817-58. Vrednost: 5.600,00 EUR, brez DDV-ja oziroma 6.832,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem, ki ga plača kupec.

Predmet prodaje so tri parkirna mesta ter idealni deleži na zemljiščih gradbenih parcel večstanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Knobleharjeva ulica 18, stoječ na parc. št. 1401/3 in 1401/5, obe k. o. 2636 - Bežigrad ter pri tem upoštevana komunalna opremljenost in izboljšave (parkirna mesta, garaže, idealni delež skupnih prostorov in naprav, idealni delež zunanje ureditve – parc. št. 1401/4, 1402/12 in 1402/13, vse k. o. 2636 - Bežigrad).

© 2016 SSRS. Vse pravice pridržane. En